ٌُ

دکتر احمد مهدوی دامغانی                        دکتر سید حسین نصر

دکتر احمد مهدوی دامغانی و دکتر سید حسین نصر دربرنامه رادیویی دارالفنون

در ادامه برنامه رادیویی دارالفنون، از رادیو تهران، ویژه گرامی داشت سیدالشعرا امیری فیروزکوهی، استادان دو دانشگاه هاروارد و جرج تاون واشنگتن، درباره امیری فیروزکوهی صحبت خواهند کرد. شرح این برنامه ها به شکل زیر خواهد بود 

 بخش اول گفتگو با دکتر مهدوی دامغانی یکشنبه ۵/۹/۸۵ ساعت ۲۲.۴۰

بخش دوم گفتگو با دکتر مهدوی دامغانی سه شنبه ۷/۹/۸۵ ساعت ۲۲.۴۰

بخش اول گفتگو با دکتر سید حسین نصر سه شنبه ۱۴/۹/۸۵ ساعت ۲۲.۴۰

بخش دوم گفتگو با دکتر سید حسین نصر شنبه ۱۸/۹/۸۵ ساعت ۲۲.۴۰

بخش سوم گفتگو با دکتر سید حسین نصر دوشنبه۱۹/۹/۸۵ ساعت ۲۲.۴۰

بر روی امواج اف ام ردیف ۹۵ و ای ام ردیف ۱۳۲۲ رادیو تهران برنامه  راديويی  دارالفنون

/ 2 نظر / 14 بازدید
صادق

سلام...شعر زير جالب بود.با اجازتون استفاده کردم...موفق باشيد.

دکتر سینوحه

سلام .. شعر ویراستاری رو قبلا تو هفته نامه گل آقا خونده بودم ( حدود ۶ سال پیش ). پس این شعر منتشر شده است!!!