مهندس هوشنگ طاهری به روایت تصویر

 

مهندس هوشنگ طاهری به روایت تصویر

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی و مهندس هوشنگ طاهری

 

هوشنگ طاهری و نادر نادرپور

 

/ 3 نظر / 172 بازدید
محمد

http://i40.tinypic.com/29fr1cg.jpg http://i40.tinypic.com/29fr1cg.jpg http://i42.tinypic.com/24yss9i.jpg چند تصویر از مهندس طاهری

محمد

http://i42.tinypic.com/2uhygt4.jpg http://i44.tinypic.com/200y0ck.jpg دو عکس دیگر از مهندس هوشنگ طاهری

Fera

Aya Shoma Nesbati Ba Dr. Taheri Dashtid?