نه:

 

ماهناز و گل،  اگر باشی ، تجلا بگذرد در یک نظر

چون اجل از پشت ابر آید، تقلا بگذرد در یک نظر


 آفتاب حسن اگر هستی به دین خلق نیز اندیشه کن

در نظربازی نامحرم، تولا بگذرد در یک نظر


کاش و صد ای کاش می دیدی مرا یک چشم پیش از مردنم

در تبار چشم مست تو، تسلا بگذرد در یک نظر


 عشق را معنای دیگر باید و معنا تویی حالا ببین

چون به چنگ ببر حلق آری، تقلا بگذرد در یک نظر


ساحل از اعماق دریا می زند بیرون اگر آهی کشم

عشق اگر این است بهتر از، تخلا بگذرد در یک نظر


 

/ 3 نظر / 20 بازدید
هوشنگ

خیلی خوب بود خیلی خوب بود

کاش و صد ای کاش می دیدی مرا یک چشم پیش از مردنم در تبار چشم مست تو، تسلا بگذرد در یک نظر

پرسیا

سید جون عالیه به خدا[گل]